Equip
Xavi Carmona
Fundador i CEO
Jordi Cumelles
Economia & Empresa
Manel Font
Assessoria & Comunicació
Quim Barnadas
Dark Kitchen & Enginyeria
Xavi Palouzié
Assessoría & Comunicació
Ester Oliver
Mànager de cuina